Certifiering

Vi har startat upp ett projekt som utmynnar i ett certifieringsbart verksamhetssystem enligt BF9K. Vi skall arbeta in i företaget ett systematiskt arbetssätt kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö som säkerställer produktkrav från beställaren och myndighetskrav. Extern certifiering utförs av DNV-GL och är planerad att genomföras under september 2019.

Adress

Rendo Bygg AB
Danmarks-Myrby 10
75598 Uppsala

Kontakt

018-7001890
info@rendo.se

Momsregistreringsnr

SE556805022201

Alla rättigheter reserverade Rendo Bygg AB